Til hovedbutikken

Aktive nettbutikker: 53

Visjon og verdier

Klubbkassen.no skal bli en foretrukket partner for Norges foreninger, klubber og lag. Klubbkassen.no skal gjennom sin aktivitet skape verdier for alle sine partnere, leverandører og eiere.

Verdier

Klubbkassen.no vektlegger ærlighet, orden og hensyn i alle prosesser. Ærlighet overfor partnere, leverandører, egne ansatte og samfunnet. Orden i alle forretningsprosesser og økonomiske forhold. Hensyn til miljø og alle mennesklige ressurser.

Produkter

Klubbkassen.no selger ikke produkter som kan virke støtende på noen som helst måte. Vi unngår bevisst krigs- og andre voldsprodukter, sex- og pornografiske artikler og sørger for at forholdet kvalitet/pris er riktig.

Vår samarbeidspartner