Til hovedbutikken

Aktive nettbutikker: 53

Om klubbkassen

Klubbkassen skaper verdier

Klubbkassen.no har som mål å støtte landets klubber, foreninger,
organisasjoner, menigheter og lag. Dette gjør vi ved å tilby disse en «nettbutikk» linket på
egen hjemmeside - uten innsats, risiko eller forpliktelser for dem.
Butikken skal gi ekstrainntekter som de ellers ikke ville hatt tilgang til.

Butikkene skal også generere inntekter til våre leverandører og egen drift.
Samtidig  skaper vi aktivitet knyttet til yrkesrettet attføringsarbeid for
vår samarbeidspartner, Allservice AS i Stavanger.
Her har vi vårt lager og logistikksenter: WebWarehuset.no

Du finner oss i Auglendsmyrå 2. 4016 Stavanger.
Kontaktperson i Klubbkassen heter Signe Lill Øhman og treffes best på
e-post: post@klubbkassen.no.
Hun har telefon 51 88 25 23. Mobil: 47 34 90 55