Til hovedbutikken

Aktive nettbutikker: 53

KONSEPTET

Klubbkassen skal generere inntekter...

til landets klubber, foreninger, organisasjoner, menigheter og lag.
Denne skal være 100% fri for innsats, risiko eller ansvar
- en link på hjemmesiden er alt som skal til. Linken fører til en nettbutikk
med gaveartikler for store og små. Dere får 30% av varefortjenesten på all
handel fra egen hjemmeside. Nettbutikken får deres egen logo.

Og hvem er kundene? Alle dere kjenner eller har forbindelse med: Famile,
venner, venners venner, kolleger, egne medlemmer ... vareutvalget passer for alle.
Budskapet til dem? - Støtt vårt arbeid - kjøp gavene i vår nettbutikk.

Klubbkassen.no er et resultat av et tett samarbeid mellom importører,
produsenter, datafagfolk og et e-handels/logistikksenter. Dette betyr bl.a.
at vi kan selge attraktive produkter til svært gode priser. Vårt
logistikksenter er WebWarehuset (Allservice AS) i Stavanger. Dette er en
kommunalt eiet attføringsbedrift. Målet her er å gi mennesker med spesielle
behov opplæring og arbeidstrening slik at de kan gå videre inn i ordinært
arbeidsliv.

Vi både etablerer, designer, drifter og markedsfører butikkene. Vi håndterer
også eventuelle reklamasjoner og bytte av varer. Vi har utviklet et eget
dataprogram som håndterer all handel og transaksjoner slik at dere til
enhver tid har full kontroll over inntektene generert av egen butikk.
Utbetalinger skjer i desember og juli.

Som med all annen handel, må e-handel markedsføres ovenfor kundene. Dette
tar våre fagfolk seg av. Vi sender jevnlig ut nye tilbud og annet
informasjonsmateriell. Dere mottar også printklare trykksaker i PDF-format
hvis dere ønsker å printe og distribuere selv.

Vi ønsker dere velkommen til et uforpliktende samarbeid.
Størrelse og medlemsantall betyr ikke noe, vi gjør ingen forskjell!